No new announcemente


Fadhila za (laailaha ILA Allah)
  • 5 Vote(s) - 4 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

#1
Fadhila za (laailaha ILA Allah)
Amesema Mtume Wa Allah (S.A.W) “ Umejengwa Uislamu Kwa Mambo Matano: Kushudia Kuwa Hakuna Apaswaye Kuabudiwa Kwa Haki Isipokuwa Allah, Na Muhamad Ni Mtume Wake , Na Kusimamisha Swala Na Kutoa Zaka Na Kuhiji Na Kufunga Mwezi Wa Ramadhani” (Amepokea Bukhari)

Akasema Tena Mtume (S.A.W) &" Neno Bora Nililolisema Mimi Na Manabii Wote Walionitangulia Ni: (Laailaha Ila Allah Wahadahu Laasharika Lahu Lahu-L Mulku Walahu-L Hamdu Wahuwa Aalakuli Shain Qadiir)Hakuna Apaswaye Kuabudiwa Kwa Haki Ila Allah Peke Yake Hana Mshirika, Ufalme Ni Wake Na Sifa Njema Zake Naye Ni Muweza Wa Kila Kitu. &" (Imepokewa Na Atirmidhiyu)

‘Laailaha Ila Allah’, Kwa Ajili Yake Alipamba Allah Pepo Na Kuchochea Moto Kisha Akaweka Soko La Mambo Mema Na Maovu.
Akasema Mtume (S.A.W) &" Hakika Mtume Nuuh (A.S) Alipojiwa Na Umauti Akamwambia Mwanawe: Nina Kuamrisha Kwa ‘Laailaha Ila Allah’ Kwasababu Kama Itachukuliwa Laailaha Ilaha Ila Allah, Nakuwekwa Kwenye Mizani Na Mbingu Saba Na Ardhi Saba Sehemu Nyingine Ya Miizani, Basi Laailaha Ila Allah Itakuwa Nzito Na Kuangusha Sehemu Ya Pili Ya Mizani, Na Kama Ingelikuwa Mbingu Saba Na Ardhi Saba Ni Kama Pete Isiyojulikana Lailaha Ila Allah Itazishinda Nguvu.&" (Imepokewa Na Bukhari Katika Kitabu Chake Aladabu L- Mufrad)
https://www.with-allah.com/sw/fadhila-za...-ila-allah
fiqhi sahihi
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)