No new announcemente


swalah ya jamaa
  • 1 Vote(s) - 4 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

#1
Thumbs Up 
https://www.youtube.com/watch?list=PLZhK...tpc6SNKWag
Hadithi iliyopokewa na Abu Hurarah t kwamba Mtume ﷺ alisema: (Swala nzito zaidi kwa wanafiki ni Swala ya Isha na Swala ya Alfajiri. Na lau wao walijua Yaliyomo kwenye Swala mbili hizo, wangaliziendea japo kwa kujikokota [ Habwan: kujikokota kwa kitako.]. Na mimi nilidhamiria kutoa amri Swala kukimiwa, kisha nimuamrishe mtu awaswalishe watu, kisha nitoke na watu wakiwa na matita ya kuni niwaendee wale watu wasiohudhuria Swala niwachomee nyumba zao kwa moto) [ Imepokewa na Bukhari na Muslim.].
https://www.al-feqh.com/sw/swala-ya-jamaa
fiqhi sahihi
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)