Inbuilt with multi-purpose announcement bar Check here


Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hukumu ya kutawadha
#1
MAGONJWA YALIYOWAHI KUUWA WATU WENGI DUNIANI️???
kujiepusha kuenea maradhi hii kuwajibu kwa maelezo ya kiislamu
Hukumu ya kutawadha
Kutawadha: ima ni lazima na ima inapendekezwa:
a. Ni lazima kutawadha kwa mambo matatu
1. Kuswali
Mwenyezi Mungu U Anasema: {Enyi Mlioamini! Mnapo simama kwa ajili ya swala basi osheni nyuso zenu, na mikono yenu mpaka vifundoni, na mpake vichwa vyenu, na osheni miguu yenu mpaka vifundoni} [5: 6]
2. Kutufu Alkaba:
Kwa kauli yake Mtume ﷺ kumwambia mwanamke aliye katika hedhi: (Usitufu mpaka utwahirike) [ Imepokewa na Bukhari.].
Tuseme ammmiiinii??
https://www.al-feqh.com/sw/kutawadha
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)